Prijava rođenja

Dokumentacija potrebna za prijavu rođenja:
- otpusna lista Doma zdravlja Bački Petrovac,
- izvod iz MK venčanih (roditelja),
- uverenje o državljanstvu roditelja,
- lične karte roditelja (na uvid),
- za vanbračno rođenu decu izvod iz matične knjige rođenih za majku. 
Prijava rođenja se oslobađa od plaćanja takse.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика