31. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 29.06.2021. godine održana je 31. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Pored Jasne Šproh kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin.

 Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika JKP "Komunalac" Bački Petrovac broj 284/2021 od 14.06.2021. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;

2. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije ( PU Včielka 1 );

3. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije ( PU Včielka 2 ).

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo Zaklјučak, kojim daje saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika JKP „Komunalac“ Bački Petrovac, broj: 284/2021 od 14.06.2021. godine.

Povodom 2. i  3. tačke dnevnog reda  doneta su Rešenja o promeni aproprijacje. Rešenje će biti objavlјena u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика