Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb-opstine-vesti.pngDana 28.09.2021. godine održana je 40. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.D N E V N I R E D1. Razmatranje predloga i objavlјivanje obaveštenja o produžavanju roka za podnošenje prijava na raspisani Javni poziv za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji Opštine Bački Petroivac za 2021. godinu.

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je objavilo sledeće:


O B A V E Š T E Nј E
PRODUŽAVA SE rok za podnošenje prijava na raspisani Javni poziv za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2021.godinu, za krajnje korisnike energetske sanacije - do dana 05.10.2021.godine do 15,00 časova.
Prijave se predaju lično u Uslužnom centru Opštinske uprave ili preporučeno poštom na adresu:
Opština Bački Petrovac
Odelјenje za privredu, urbanizam,
komunalno-stambene i inspekcijske poslove
ul. Kolarova br. 6.
21 470 Bački Petrovac

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac