Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 26.12.2019. godine održana je 110. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama.

Zapisnik je sačinio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačke dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o odobravanju solidarne pomoći za pobolјšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog.

Povodom 1. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje kojim se Jaroslavi Čanji-Jević, načelnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, odobrava isplata solidarne pomoći za pobolјšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog. Imenovanoj će se na ime solidarne pomoći isplatiti iznos u iznosu od 32.550,00 dinara. O izvršenju ovog Rešenja staraće se Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize