Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 09.01.2020. godine održana je 111. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: an Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg i Predrag Bojanić. Sa sednice su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle, Tatjana Zabunov i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje nacrta i raspisivanje Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2020. godini;
2. Razmatranje predloga i donošenje Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma 2018-2020 Opštine Bački Petrovac;
4. Razmatranje Statuta Mesne zajednice Gložan, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, raspisan je Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2020. godini.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se usvaja Godišnji izveštaj Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma 2018-2020 Opštine Bački Petrovac br. 05-10/2019 od 27.12.2019. godine.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se prihvata Statut Mesne zajednice Gložan br. 70-01/19 od 19.12.2019. godine u celini i predlaže Skupštini Opštine Bački Petrovac da nakon razmatranja donese rešenje o davanju saglasnosti na isti.
Povodom 5. tačke dnevnog reda se niko od prisutnih nije javlјao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnim na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,25 časova.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize