Izveštaj sa 119. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 01.04.2020. godine održana je 119. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga, te donošenje Zaključka o dodeli pomoći korisnicima penzije sa prebivalištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac i primanjima nižim od 30.000,00 dinara;
Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaključak, kojim se na osnovu Zaključka Pokrajinske vlade dodeljuje pomoć korisnicima penzije sa prebivalištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac i primanjima nižim od 30.000,00 dinara u vidu paketa, čija je vrednost do 2.500,00 dinara.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика