Izveštaj sa 124. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 18.05.2020. godine održana je 124. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića. Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Sa sednice je odsustvovao sledeći član Opštinskog veća: Karol Verle.

Zapisnik je vodila Kristina Benka Stojisavljević, master pravnik.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta i rukovodilac Odeljenja za privredu urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

- Usvajanje Zapisnika sa:
a) 117. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 03.03.2020. godine;
b) 118. ( telefonske/elektronske ) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 23.03.2020. godine;
v) 119. ( telefonske/elektronske ) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 01.04.2020. godine;
g) 120. ( telefonske/elektronske ) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 03.04.2020. godine;
d) 121. ( telefonske/elektronske ) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 28.04.2020. godine;
đ) 122. ( telefonske/elektronske ) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 06.05.2020. godine;
e) 123. ( telefonske/elektronske ) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 12.05.2020. godine;

 

1. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Gložan za 2019. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Mesne zajednice Gložan za 2020. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
2. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac za 2019. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Mesne zajednice Bački Petrovac za 2020. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
3. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2019. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
b) Razmatranje Plana i programa rada Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2020. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
4. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskom poslovanju Biblioteke „Štefan Homola“ za 2019. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
b) Razmatranje Plana i programa rada Biblioteke „Štefan Homola“ za 2020. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
5. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
6. Razmatranje Izveštaja o radu sa pregledom prihoda i rashoda Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
7. a) Razmatranje Izvršenja plana i programa rada Z.U. Dom zdravlja „Bački Petrovac“ za 2019. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
b) Razmatranje Izveštaja o finansijskom poslovanju Z.U. Dom zdravlja „Bački Petrovac“ za 2019. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
8. Razmatranje Izveštaja o radu Interresorne komisije za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama za 2019. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
9. Razmatranje Izveštaja o radu Predsednika opštine za 2019. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
10. Razmatranje predloga, te donošenje Zaključka o dopuni Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2020. godinu;
11. Razmatranje Statuta Mesne zajednice Bački Petrovac, donetog na sednici Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac dana 11.03.2020. godine, te donošenje zaključka povodom istog;
12. Razmatranje Statuta Mesne zajednice Kulpin, donetog na sednici Saveta Mesne zajednice Kulpin dana 17.02.2020. godine, te donošenje zaključka povodom istog;
13. Razmatranje Predloga, te donošenje Programa monitoringa buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2020-2021 godinu;
14. Razmatranje Predloga, te donošenje Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2020-2021 godinu;
15. Pitanja i predlozi.

Najpre su usvojeni zapisnici sa 117., 118., 119., 120., 121., 122. i 123. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, nakon čega se prešlo na razmatranje tačaka dnevnog reda.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, bez diskusije, donet je Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2019. godinu kao i Plan rada i Finansijski plan za 2020. godinu Mesne zajednice Gložan i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, posle diskusije, donet je Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2019. godinu kao i Plan rada i Finansijski plan za 2020. godinu Mesne zajednice Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2019. godinu kao i Plan i program rada za 2020. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, bez diskusije, donet je Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijskom poslovanju za 2019. godinu kao i Plan i program rada za 2020. godinu Biblioteke „Štefan Homola“ i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2019. godinu kao i Plan i program rada za 2020. godinu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, bez diskusije, donet je Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o radu sa pregledom prihoda i rashoda Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, posle kratke diskusije, donet je Zaključak kojim se prihvata Izvršenje plana i programa rada kao i Izveštaj o finansijskom poslovanju Z.U. Dom zdravlja „Bački Petrovac“ za 2019. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se usvaja Izveštaj o radu Interresorne komisije z procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama za 2019. godinu.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o radu Predsednika opštine za 2019. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se vrši izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2020. godinu, tako što se dodaje nabavka dobara pozicije 1.1.5 – OPREMANjE SPORTSKE ŠKOLSKE SALE U GLOŽANU. Procenjena vrednost bez PDV iznosi „3.025.920,00“ dinara.
Povodom 11. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je bez rasprave donelo Zaključak, kojim se prihvata Statut Mesne zajednice Bački petrovac, donet na sednici Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac dana 11.03.2020. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na davanje saglasnosti.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, bez diskusije, donet je Zaključak, kojim se prihvata Statut Mesne zajednice Kulpin, donet na sednici Saveta Mesne zajednice Kulpin dana 17.02.2020. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na davanje saglasnosti.
Povodom 13. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački petrovac je bez diskusije donelo Program monitoringa buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2020-2021 godinu.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2020 - 2021 godinu.
Povodom 15. tačke dnevnog reda vodila se diskusija u vezi uređaja – emitera, koji se nalaze na tornju Evangelističke crkve u Magliću. Takođe je usvojen Predlog da se sa dnevnog reda 34. sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac povuče tačka dnevnog reda koja se odnosi na Odluku o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnim na saradnji i zaključio sednicu u 10,04 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика