Izveštaj sa 25. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 09.04.2021. godine održana je 25. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Aleksandar Nakić, Ondrej Bovđiš i Gavra Govorčin.

Opravdano odsutna: Jana Zabunov,
Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavlјević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač i pomoćnik predsednice Opštine Bački Petrovac Zoran Bjekić.
Sednicu je otvorila JasnaŠproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 23. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 17.03.2021. godine i zapisnika sa 24. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 07.04.2021. godine;

1. Razmatranje Statuta Mesne zajenice Maglić, donetog na sednici Saveta Mesne zajednice Maglić dana 19.03.2021. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;

2. A) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac za 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istih;
B) Razmatranje Plana rada i Finansijsog plana Mesne zajednice Bački Petrovac za 2021. godinu , te donošenje zaklјučka povodom istih;

3. Razmatranje Izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

4. Razmatranje Izveštaja o sufinansiranju realizacije projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2020. godini (rezime izveštaja medijskih kuća sa predlogom zaklјučka), te donošenje zaklјučka povodom istog;

5. Razmatranje predloga Godišnjeg izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

6. Razmatranje Zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika komunalnih i drugih usluga JKP „Komunalac“ Maglić, te donošenje zaklјučka povodom istog;

7. Razmatranje predloga i donošenje Uputstva o načinu postupanja Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;

8. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije;

9. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;

10. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti;

11. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Statut Mesne zajednice Maglić, donet sednici Saveta Mesne zajednice Maglić dana 19.03.2021. godine i isti se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2020. godinu kao i Plan rada i Finansijski plan za 2021. godinu Mesne zajednice Bački Petrovac i isti se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.
Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donelo Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o sufinansiranju realizacije projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2020. godini br. 64-2-36/2020-03 od 28.03.2021. godine.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, jednoglasno i bez rasprave donet je Zaklјučak, kojim se utvrđuje Godišnji izveštaj o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu i isti se prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, jednoglasno i bez rasprave donet je Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika komunalnih i drugih usluga JKP „Komunalac“ Maglić, br. 115/2021 od 22.03.2021. godine.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, jednoglasno i bez rasprave Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donelo je Rešenje o promeni aproprijacije. Rešenje je objavlјeno u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo Uputstvo o načinu postupanja Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. Uputstvo je objavlјeno u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 9. i 10. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac i Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti. Oba Rešenja objavlјena su u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 10,02 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика