Izveštaj sa 26. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 14.05.2021. godine održana je 26. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Aleksandar Nakić, Jana Zabunov, Ondrej Bovđiš i Gavra Govorčin.

Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavlјević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač i pomoćnik predsednice Opštine Bački Petrovac Zoran Bjekić.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 25. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 09.04.2021. godine;

1. A) Razmatranje Izveštaja o radu i aktivnostima organa Mesne zajednice Kulpin u 2020. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
B) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Kulpin za 2021. godinu , te donošenje zaklјučka povodom istog;

2. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti;

3. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac

4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o finansiranju kadrova u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“;

5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A)Odluke o poveravanju upravlјanja opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“ Bački Petrovac,
B) Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima,
V) Odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
6. Razmatranje predloga, te donošenje:
A) Rešenja o povećanju aproprijacije ( projekat vodovoda )
B) Rešenja o povećanju aproprijacije ( kotlovi OŠ Kulpin )
V) Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (kotlovi OŠ Kulpin );

7. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Izveštaj o radu i aktivnostima organa Mesne zajednice Kulpin u 2020. godini i Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2021. godinu, i isti se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti koje će biti objavlјeno u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, većinom glasova doneto je Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac. Rešenje će biti objavlјeno u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donelo je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o finansiranju kadrova u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“ i isti predlog se prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, jednoglasno i bez rasprave donet je Zaklјučak, kojim se utvrđuje: predlog Odluke o poveravanju upravlјanja opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“ Bački Petrovac, predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima i predlog Odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac, te se isti predlozi Odluka prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, jednoglasno i bez rasprave doneta su dva Rešenja o povećanju aproprijacije i Rešenje o upotrebi sredstava tekuće buđetske rezerve. Rešenja će biti objavlјena u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 09,32 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

referendum

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика