Izveštaj sa 3. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 11.09.2020. godine održana je 3. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh.
Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Aleksandar Nakić, Srđan Stojanović, Saša Pećkovski, Gavra Govorčin i Ondrej Bovdiš.

Zapisnik je vodila Kristina Benka Stojisavljević, master pravnik.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: predsednik Skupštine opštine Bački petrovac dr Jan Jovankovič, zamenik predsednika Skupštine opštine dr Jan Šuljan, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta i rukovodilac Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 2 . sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 07.09.2020. godine;

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o obrazovanju stručne Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac;
2. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac;
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac;
5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta Mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta Mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac;
7. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o:
a) razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac
b) imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac;
8. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o:
a) razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić
b) imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić;
9. Razmatranje Zahteva Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno- stambene i inspekcijske poslove Opštine Bački Petrovac broj 501-21-2/2020-04 od dana 03.09.2020. godine, te donošenje zaključka povodom istog;
10. Pitanja i predlozi.

Nakon što je Zapisnik sa 2. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 07.09.2020. godine bez primedbi jednoglasno usvojen, prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, bez diskusije, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o obrazovanju stručne Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje;
Povodom 2. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta Mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta Mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac i Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne poslove „Progres“ Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić i Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 9. tačke dnevnog reda nakon kratke diskusije, donet je Zaključak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na dodelu ogrevnog drveta Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, nastalog sečom i uklanjanjem stabala sa parcela broj 7310/35 i 1314/1 KO Bački Petrovac u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, a koja su uklonjena u cilju omogućavanja izvođenja radova na izmuljavanju vodotoka „Begej“ u dužini od 2600m kroz naseljeno mesto Bački Petrovac.
Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac će izvršiti raspodelu dodeljenog ogrevnog drveta u skladu sa Zakonom, sopstvenim kriterijumima i normama kao i pravilima dobre prakse.
Primopredaji ogrevnog drveta će prisustvovati predstavnik Opštine Bački Petrovac, predstavnik Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i korisnici Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac kojima je drvo dodeljeno, a o čemu će biti sastavljen zapisnik.

Povodom 10. tačke dnevnog reda, vodila se kratka diskusija vezana za analizu kompleksa „Vrbare“ u Bačkom Petrovcu i diskusija u vezi izmeštenih kontejnera za reciklažu.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaključila sednicu u 08,39 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика