Izveštaj sa 2. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 07.09.2020. godine održana je 2. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh.
Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Aleksandar Nakić, Srđan Stojanović, Saša Pećkovski, Gavra Govorčin i Ondrej Bovdiš.

Zapisnik je vodila Kristina Benka Stojisavljević, master pravnik.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: predsednik Skupštine opštine Bački petrovac dr Jan Jovankovič, zamenik predsednika Skupštine opštine dr Jan Šuljan, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i rukovodilac Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 1 . sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 31.08.2020. godine;

1. a) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Konkursne komisije za sprovođenje izbornog postupka za postavljanje Opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga i oglašavanje Javnog konkursa za postavljanje Opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ u Bačkom Petrovcu;
3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama Odluke o platama članova Opštinskog veća na stalnom radu u Opštini Bački Petrovac;
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o postavljanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje Zahteva DOO „Maglić“ PD od dana 17.06.2020. godine za zaključivanje Ugovora o pravu službenosti prolaza, te donošenje Zaključka povodom istog;
7. Pitanja i predlozi.

Nakon što je Zapisnik sa 1. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 31.08.2020. godine bez primedbi jednoglasno usvojen, prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, bez diskusije, doneto je Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za sprovođenje izbornog postupka za postavljanje Opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac i raspisan Javni konkurs za postavljanje Opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac;
Povodom 2. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Odluke o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ u Bačkom Petrovcu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmenama Odluke o platama članova Opštinskog veća na stalnom radu u Opštini Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o postavljanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se daje saglasnost za zaključivanje Ugovora o uspostavljanju prava službenosti prolaza, radi izgradnje zalivnog sistema na katastarskim parcelama u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac broj 315 površine 75 ar 14 m2, 317 površine 75 ar 15 m2 , 310 površine 98 ar 94 m2, 303 površine 73 ar 97 m2, 305 površine 73 ar 97 m2 i 288 površine 28 ar 08 m2, upisanim u list nepokretnosti broj 1428 KO Maglić.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javio za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaključila sednicu u 08,27 časova.

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика