Izveštaj sa 1. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 31.08.2020. godine održana je 1. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 07,30 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh. Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Aleksandar Nakić, Srđan Stojanović, Saša Pećkovski, Gavra Govorčin i Ondrej Bovdiš.


Zapisnik je vodila Kristina Benka Stojisavljević, master pravnik.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: predsednik Skupštine opštine Bački petrovac dr Jan Jovankovič, zamenik predsednika Skupštine opštine dr Jan Šuljan, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i rukovodilac Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o određivanju oblasti članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o određivanju člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac na stalnom radu ( Srđan Stojanović );
3. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o određivanju člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac na stalnom radu ( Ondrej Bovdiš );
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o drugim izmenama Odluke o radnopravnom statusu predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o drugim izmenama Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac;
7. Razmatranje Izveštaja Komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac o rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin, na izborima održanim 21.06.2020. godine, te donošenje zaključka povodom istog;
8. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, bez diskusije, doneto je Rešenje o određivanju oblasti članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac kojim se određuju oblasti za čije praćenje su zaduženi članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, i to:
1. SRĐAN STOJANOVIĆ iz Maglića, ul. Đure Salaja br. 2, za oblast: poljoprivreda;
2. ALEKSANDAR NAKIĆ iz Kulpina, ul. Maršala Tita br. 88, za oblast: društvene delatnosti;
3. ONDREJ BOVDIŠ iz Bačkog Petrovca, ul. Gregora Tajovskog br. 17, za oblast: privreda komunalne delatnosti i lokalna infrastruktura;
4. SAŠA PEĆKOVSKI iz Bačkog Petrovca, ul. Kukučinova br. 36, za oblast: turizam, ugostiteljstvo i trgovina;
5. GAVRA GOVORČIN iz Kulpina, ul. Republička br. 6, za oblast: boračka i socijalna pitanja.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, bez diskusije, doneto je Rešenje o određivanju člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac na stalnom radu, kojim SRĐAN STOJANOVIĆ sa prebivalištem u Magliću, ulica Đure Salaja broj 2 izabran Rešenjem o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac broj 011-42/2020-02 od dana 21.08.2020. godine, a Rešenjem o određivanju oblasti članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac broj 016-4/106-2020 od dana 31.08.2020. godine, zadužen za oblast: poljoprivreda, stupa na stalni rad u Opštini Bački Petrovac na period od 4 godine odnosno do isteka mandata, a počev od 01.09.2020. godine.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, bez rasprave, doneto je Rešenje o određivanju člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac na stalnom radu, kojim ONDREJ BOVDIŠ sa prebivalištem u Bačkom Petrovcu ulica Gregora Tajovskog broj 17 izabran Rešenjem o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac broj 011-42/2020-02 od dana 21.08.2020. godine, a Rešenjem o određivanju oblasti članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac broj 016-4/106-2020 od dana 31.08.2020. godine, zadužen za oblast privreda, komunalne delatnosti i lokalna infrastruktura, stupa na stalni rad u Opštini Bački Petrovac na period od 4 godine odnosno do isteka mandata, a počev od 01.09.2020. godine.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmeni Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Odluke o drugim izmenama Odluke o radnopravnom statusu predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Odluke o drugim izmenama Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se prihvata Izveštaj Komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta Mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac o rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin na izborima održanim 21.06.2020. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javio za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaključila sednicu u 07,54 časova.

 

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика