Izveštaj sa 132. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 20.08.2020. godine održana je 132. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 15,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića. Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Predrag Bojanić, Milan Anušjak i Aleksandar Nakić. Sa sednice su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle, Radomir Zotović, Jan Meleg i Tatjana Zabunov .
Zapisnik je vodila Kristina Benka Stojisavljević, master pravnik.


Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i rukovodilac Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći, dopunjeni

 

D N E V N I  R E D

 

 

- Usvajanje Zapisnika sa:
a) 130. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 17.07.2020. godine;
b) 131. ( telefonske/elektronske ) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 31.07.2020. godine;

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
2. Razmatranje Zahteva PU Koordinatora za romska pitanja i tima za implementaciju i monitoring lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2018-2020 Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaključka povodom istog;
3. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački petrovac u 2019. godini, te donošenje zaključka povodom istog;
4. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o utvrđivanju korišćenja godišnjeg odmora načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
5. Pitanja i predlozi.

Najpre su usvojeni zapisnici sa 130., 131. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac bez izmena i dopuna, nakon čega se prešlo na razmatranje tačaka dnevnog reda.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, bez diskusije, donet je Zaključak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac utvrđuje predlog Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, bez diskusije, donet je Zaključak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost za nabavku većeg broja udžbenika za decu romske nacionalnosti u skladu sa Obaveštenjem i zahtevom za davanje saglasnosti Koordinatora za romska pitanja i Tima za implementaciju i monitoring Lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2018-2020 Opštine Bački Petrovac broj 05-1/2020 od dana 06.08.2020. godine.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim Opštinsko veće prihvata Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac u 2019. godini, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, bez rasprave, doneto je Rešenje kojim se načelniku Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac utvrđuje korišćenje godišnjeg odmora za 2020. godinu.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javio za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnim na saradnji i zaključio sednicu u 15,25 časova.

 

 

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика