Izveštaj sa 38. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 06.12.2017. godine održana je 38. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, u periodu od 13,30 do 14,00 časova.Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća Srđan Simić, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, odnosno predlozima odluka, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća je kontaktirao članove Opštinskog veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda i predloga odluka.

Osim Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je sastavio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

 

D N E V N I  R E D

  1. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o pristupanju realizaciji projekta postavlјanja gradske video nadzorne mreže;
  2. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o pristupanju realizaciji projekta postavlјanja video nadzorne mreže u PU "Včielka" Bački Petrovac.

Pošto članovi Opštinskog veća nisu imali primedbu na predložen dnevni red isti su usvojili.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je doneta Odluka kojom Opština Bački Petrovac pristupa realizaciji projekta postavlјanja gradske video nadzorne mreže, radi pobolјšanja bezbednosti saobraćaja i građana u skladu sa uslovima javnog Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2017. godinu, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam. Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu će biti obezbeđena sredstva za realizaciju projekta. Utvrđeno je da neophodna sredstva za sopstveno učešće Opštine Bački Petrovac u realizaciji projekta iznose 360.000,00 dinara, što predstavlјa 20% od ukupne vrednosti projekta koja iznosi 1.800.000,00 dinara.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, jednoglasno je doneta Odluka kojom Opština Bački Petrovac pristupa realizaciji projekta postavlјanja video nadzorne mreže u predškolskoj ustanovi „Včielka“ Bački Petrovac u objektima u Kulpinu i Magliću u cilјu povećanja bezbednosti dece i nastavno-obrazovnog osoblјa, kao i zaštite objekta, u skladu sa uslovima javnog Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2017. godinu, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam. Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu će biti obezbeđena sredstva za realizaciju projekta. Utvrđeno je da neophodna sredstva za sopstveno učešće Opštine Bački Petrovac u realizaciji projekta iznose 144.000,00 dinara, što predstavlјa 20% od ukupne vrednosti projekta koja iznosi 720.000,00 dinara.

Odluke su donete kako bi se priložile uz prijave Opštine Bački Petrovac na konkurs koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, a koje je bio otvoren do 07.12.2017. godine.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика