Izveštaj sa 40. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 28.12.2017. godine održana je 40. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić.

 

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i pravobranilac opštine Vladislav Tarnoci.

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći

D N E V N I  R E D

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 39. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 15.12.2017. godine.

1.Razmatranje predloga i donošenje Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti u saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu;

2.Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;

3.Razmatranje Mišlјenja Saveta Mesne zajednice Kulpin o preimenovanju ulice Maršala Tita, te donošenje zaklјučka povodom istog;

4.Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen zapisnik sa 39. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti u saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su doneta rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve kojima se:

- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu razdeo 4, glava 01 – Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 163, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 150.000,00 dinara za povećanje aproprijacije u razdelu 4, glava 1 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska klasifikacija: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, pozicija 150, ek.klasifikacija 426 – materijal, radi obezbeđenja sredstava  za isplatu po računima za gorivo i stručnu literaturu.

- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu razdeo 4, glava 01 – Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 163, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 810.000,00 dinara za povećanje aproprijacije u razdelu 4, glava 1 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 17 – Energetska efikasnost, projekat: 0501-P1 Adaptacija zgrade Opštinske uprave radi povećanja energetske efikasnosti, pozicija 169, ek.klasifikacija 511 – zgrade i građevinski objekti, radi obezbeđenja sredstava za isplatu po Okončanoj situaciji  i računu broj: FGP – 101-0/17 od 29.09.2017 godine, pdv – a i projektantskog nadzora.

Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Mišlјenje Saveta Mesne zajednice Kulpin o preimenovanju ulice Maršala Tita br. 74-2/17 od 15.12.2017. godine, pribavlјeno u skladu sa čl. 4 st. 2 Odluke o određivanju naziva ulica i trgova, obeležavanju ulica i trgova i obeležavanju zgrada brojevima, povodom Inicijative Srpske pravoslavne crkve Crkvena opština Kulpinska za izmenu naziva ulice u Kulpinu br. 56 od 20.11.2017. godine. Shodno napred navedenom mišlјenju, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac nije pokrenulo postupak preimenovanja ulice u Kulpinu.

Povodom 4. tačke dnevnog reda, vodila se kratka diskusija u vezi sprovođenja postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, nakon čega je jednoglasno donet Zaklјučak kojim se obavezuje službenik za imovinsko-pravne poslove i pravobranilac Opštine Bački Petrovac da do naredne sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pripreme nacrt Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, s tim da se u istom navedu nepokretnosti koje sa pravnog aspekta mogu biti predmet otuđenja, i to: opštinski stanovi; parcele u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu; građevinske parcele u Kulpinu u ulici Triglavskoj; zgrade i objekti koje ne koriste organi, organizacije, javna preduzeća i ustanove, čiji je osnivač Opština Bački Petrovac.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,35 časova.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика