Izveštaj sa 48. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 18.11.2021. godine održana je 48. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović ,Ondrej Bovđiš i Gavra Govorčin.

Opravdano odsutni: Jana Zabunov i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: načelnica opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac odeljenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić i rukovodilac odeljenja za privredu,komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač.


Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o prestanku dužnosti direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka na lični zahtev,
B) Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka;

 

2. Razmatranje nacrta te utvrđivanje predloga Odluke o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za
2021. godinu;

 

3. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o odobrenju isplate duga Zdravstvene ustanve „Dom zdravlja Bački Petrovac“.

 

4. Pitanja i predlozi

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaključak kojim se:
A) U t v r đ u j e predlog Rešenja o prestanku dužnosti direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje;
B) U t v r đ u j e predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje;

 

Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaključak kojim se U t v r đ u j e predlog Odluke Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

 

Povodom 3. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o odobrenju isplate duga Zdravstvene ustanove „Dom
zdravlja Bački Petrovac“. Odobrava se isplata iznosa od 2.478.657,39 dinara na ime zaostalog duga apoteke „Doma zdravlja“ Bački Petrovac, prema privrednom društvu „VELEFARM INVEST“ d.o.o. u stečaju, ulica Nušićeva broj 16, Beograd kao i iznos od 277.642,00 dinara na ime troškova parničnog postupka, odnosno ukupno iznos od 2.756.299,39 dinara.

Povodom 4. tačke dnevnog reda niko se nije javio za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaključila sednicu u 10,30 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика