Izveštaj sa 66. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 19.10.2018. godine održana je 66. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Sa sednice je odsustvovao Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i predsednik Skupštine opštine dr Jan Šulјan, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, v.d. načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D N E V N I R E D

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 65. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 10.10.2018. godine;

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o mreži Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac;
3. a) Razmatranje Evaluacije sprovođenja Akcionog plana za oblasti: socijalna i zdravstvena zaštita pregledom razvojnih projekata i mera za period 2014-2018. godina, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Akcionog plana za oblasti: socijalna i zdravstvena zaštita 2018-2020. godine;
4. Razmatranje Revidiranog zahteva predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac za obezbeđivanje potrebnih sredstava za izradu Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac te za formiranje radne grupe za izradu istog, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje predloga i podnošenje Amandmana na predlog Odluke o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“;
6. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;
7. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen zapisnik sa 65. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 10.10.2018. godine. Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmeni Odluke o mreži Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Evaluacija sprovođenja Akcionog plana za oblasti: socijalna i zdravstvena zaštita pregledom razvojnih projekata i mera za period 2014-2018. godina, kao i predlog Akcionog plana za oblasti: socijalna i zdravstvena zaštita 2018-2020. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim e iz sredstava obezbeđenih Odlukom o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 90.000,00 dinara za otvaranje aproprijacije 6.1 u razdelu 1, glava 00 – SKUPŠTINA OPŠTINE, BAČKI PETROVAC, program 16 – POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPAVE, programska aktivnost: 2101-0001 Funkcionisanje skupštine, ek. klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge, za obezbeđivanje sredstava za izradu Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, Skupštini Opštine Bački Petrovac je jednoglasno podnet Amandman na predlog Odluke o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“, kojim se dopunjuje predlog Odluke o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“, utvrđen zaklјučkom Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac br. 016-4/213-2018 od 10.10.2018. godine.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, kojim Opština Bački Petrovac daje na korišćenje nepokretnost u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac i to: zemlјište u građevinskom području, njiva 1. klase, površine 12 a 50 m2, parcela br. 1400, upisano u listu nepokretnosti br. 12 KO Gložan, u korist Mesne zajednice Gložan, radi privođenja nameni shodno Planu generalne regulacije naselјa Gložan.
Povodom 7. tačke dnevnog reda vodila se kratka diskusija u vezi održavanja naredne sednice Opštinskog veća, u vezi vršenja nadzora nad adaptacijom objekta PU „Včielka“ Bački Petrovac, kao i u vezi predstojećeg rebalansa budžeta opštine.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,55 časova.

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика