Izveštaj sa 67. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 22.10.2018. godine održana je 67. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Sa sednice je odsustvovao Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Šulјan, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, v.d. načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D N E V N I  R E D

1. a) Razmatranje Izveštaja o radu i realizaciji Godišnjeg programa rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2017/2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg programa rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2018/2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. a) Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za školsku 2017/2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za školsku 2018/2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. a) Razmatranje Izveštaja o izvršenju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2017/2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2018/2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o roku i načinu sprovođenja javne rasprave o nacrtu Statuta Opštine Bački Petrovac te o pripremi i utvrđivanju predloga Statuta Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje Predloga za odobrenje posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2018. godini, te donošenje Rešenja o odobravanju posebnog programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2018. godini;
6. Pitanja i predlozi.

Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2017/2018. godinu i Godišnji plan rada za školsku 2018/2019. godinu Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2017/2018. godinu i Godišnji plan rada za školsku 2018/2019. godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju Godišnjeg plana rada za radnu 2017/2018. godinu i Godišnji plan rada za radnu 2018/2019. godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o roku i načinu sprovođenja javne rasprave o nacrtu Statuta Opštine Bački Petrovac te o pripremi i utvrđivanju predloga Statuta Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o odobravanju posebnog programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2018. godini, kojim se odobrava poseban program kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2018. godini „Afirmacija sportskog strelјaštva u Opštini Bački Petrovac“, čiji je nosilac Sportsko udruženje „Lesik“ sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Jarmočna 50.
Povodom 6. tačke dnevnog reda se niko od prisutnih nije javlјao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,50 časova.

 

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика