Izveštaj sa 68. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 30.10.2018. godine održana je 68. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, v.d. načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D N E V N I  R E D

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa:
a) 66. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 19.10.2018. godine;
b) 67. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 22.10.2018. godine;

1. Razmatranje liste kandidata za imenovanje direktora Slovačkog vojvođanskog pozorišta, te utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju direktora Slovačkog vojvođanskog pozorišta;
2. a) Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne Škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2017/2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Osnovne Škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2018/2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac 2018-2020;
4. Razmatranje Plana rada zimske službe za zimsku sezonu 2018/19. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o dopuni Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2018. godinu;
6. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen zapisnik sa 66. i 67. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuju predlog Rešenja o prestanku dužnosti direktora ustanove „Slovačko vojvođansko pozorište“ Bački Petrovac i predlog Rešenja o imenovanju direktora ustanove „Slovačko vojvođansko pozorište“ Bački Petrovac i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvataju Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2017/2018. godinu i Godišnji plan rada Osnovne za školsku 2018/2019. godinu škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac 2018-2020 i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na Plan rada zimske službe za zimsku sezonu 2018/19. godine br. 220-47/2018-04 od 19.10.2018. godine.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, većinom glasova (8 za, 1 uzdržan) donet je Zaklјučak kojim se vrši izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2018. godinu, i to: dodaje se nabavka usluga, pozicija 1.2.17 – USLUGE UKLANјANјA, TRANSPORTA I UNIŠTAVANјA LEŠEVA I OTPADA ŽIVOTINјSKOG POREKLA. Procenjena vrednost bez PDV iznos „3.500.000,00“ dinara.
Povodom 6. tačke dnevnog reda vodila se kratka diskusija u vezi potrebe za raskidom ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom o korišćenju stare nemačke crkve u Magliću, u vezi potrebe za obavlјanjem razgovora sa Odelјenjem za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove u vezi pribavlјanja dozvola za gradnju, kao i u vezi datuma i vremena održavanja naredne sednice Opštinskog veća.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,00 časova.

 

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика