Izveštaj sa 7. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 02.10.2020. godine održana je 7. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh. Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Aleksandar Nakić, Srđan Stojanović, Saša Pećkovski i Ondrej Bovdiš.

Opravdano odsutni: Srđan Simić i Gavra Govorčin.
Zapisnik je vodila Kristina Benka Stojisavljević, master pravnik.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič, sekretar Skupštine Opštine Rastislav Labat, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i rukovodilac Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 3 . sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 11.09.2020. godine;
- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 4 . sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 16.09.2020. godine;
- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 18.09.2020. godine;

1. A)Razmatranje Izveštaja o izvršenju Godišnjeg plana rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2019/2020 godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
B)Razmatranje Godišnjeg plana rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2020/2021 godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
2. A)Razmatranje Izveštaja o radu i realizaciji Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2019/2020 godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
B) Razmatranje Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2020/2021 godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
3. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2020. – 30.06.2020. godine, te donošenje zaključka povodom istog;
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o matičnom području na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac;
7. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Opštine Bački Petrovac;
8. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o izboru članova Komisije za planove;
9. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
B) Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
V) Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
G) Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka.

10. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
B) Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
V) Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
G) Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrova
11. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
B) Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
V) Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
G) Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac.
12. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga zaključka kojim Opština Bački Petrovac, kao član d.o.o.
„Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac“ izjavljuje da istupa iz ovog privrednog društva.
13. Razmatranje Zahteva „EPS DISTRIBUCIJA“ d.o.o. Beograd, ogranak Novi Sad od dana 09.06.2020. godine, te donošenje zaključka povodom istog;
14. Pitanja i predlozi.

Nakon što su Zapisnici sa 3., 4., 5. i 6. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, bez primedbi jednoglasno usvojeni, prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaključak, kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju Godišnjeg plana rada za radnu 2019/2020 godinu i Godišnji plan rada za radnu 2020/2021. godinu PU „Včielka“ Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački petrovac na razmatranje i usvajanje;
Povodom 2. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o radu i realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2019/2020 godinu i Godišnji plan rada za školsku 2020/2021 godinu Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje;
Povodom 3. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2020. – 30.06.2020. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački petrovac za 2020. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Odluke o matičnom području na teritoriji Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, bez rasprave, doneto je Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, bez diskusije doneto je Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Opštine Bački Petrovac.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o izboru Komisije za planove i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 9. tačke dnevnog reda donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka, Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka, Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka i Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka, i prosleđuje Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 10. tačke dnevnog reda donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Bački Petrovac, Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Bački Petrovac, Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Bački Petrovac i Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Bački Petrovac, i prosleđuje Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 11. tačke dnevnog reda donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, i prosleđuje Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Zaključka kojim Opština Bački Petrovac, kao član d.o.o. "Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac“ izjavljuje da istupa iz ovog privrednog društva i prosleđuje Skupštini Opštine Bački petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaključak kojim se daje saglasnost EPS DISTRIBUCIJA d.o.o. Beograd – Ogranak Elektrodistribucija Novi Sad, Bulevar oslobođenja 100, za prelaz trase podzemnog kablovskog voda 20 kV preko katastarskih parcela broj: 7424/2, 2100/3, 7310/21, 7315/1 u k.o. Bački petrovac i katastarskih parcela broj: 1419/1, 1419/3 i 1403/1 u k.o. Kulpin, čiji je vlasnik Opština Bački Petrovac.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javio za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaključila sednicu u 09,59 časova.

 

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика