Izveštaj sa 86. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 24.11.2022. godine održana je 86. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, , Srđan Stojanović i Gavra Govorčin , Mihal Hatala i Ondrej Bovđiš.
Opravdano odstni: Bojana Ilišević.
Zapisnik je vodiio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali  rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odelјenja za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte, zajedničke poslove 
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sa dopunom sledeći:
 

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje predloga te donošenje Programa održavanja javnih i javnih zelenih površina u opštini Bački Petrovac;

2. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku javnog nadmetanja, te donošenje zaklјučka povodom istog(opštnski stanovi).

3. Razmatranje nacrta te utvrđivanje predloga Odluke o davanju saglasnosti za realizaciju projekta unapređenja sistema javne rasvete na teritoriji opštine Bački Petrovac u cilјu racionalizacije potrošnje električne energije.

4. Razmatranje liste kandidata te utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju direktora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac;

5. A) Razmatranje pravilnika o dopuni pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termo tehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 1/22.

B) Razmatranje predloga za prenos sredstava planiranih po Javnom konkursu za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetra, cirkulacionih pumpiu, termostatskih ventila i delitelјa toplote na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog.

6. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o dodeli bespovratnih sredstava krajnjem korisniku mere energetske sanacije-Aleksić Branko 1

7. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o dodeli bespovratnih sredstava krajnjem korisniku mere energetske sanacije-Aleksić Branko 2

8. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o dodeli bespovratnih sredstava krajnjem korisniku mere energetske sanacije-Petković Jarmila

9. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o dodeli bespovratnih sredstava krajnjem korisniku mere energetske sanacije-Spevak Ana

10. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi-javna rasveta;

11. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije-muzej;

12. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije-naknada štete;

13. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije-Gimnazija

14. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije-MZ Kulpin

15. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije-predsednik opštine

16. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve-polјoprivreda

17. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve-reprezentacija

18. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve-stručne usluge

19. Pitanja i predlozi;  

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda je jednoglasno donet Program održavanja javnih i javnih zelenih površina u opštini Bački Petrovac 

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo Zaklјučak kojim se utvrdilo 8 rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine te se prosleđuje skupštini opštine  na razmatranje i donošenje.

Povodom 3. tačke dnevnog reda opštinsko veće je jednoglasno utvrdilo predlog Odluke o davanju saglasnosti za realizaciju projekta unapređenja sistema javne rasvete na teritoriji opštine Bački Petrovac u cilјu racionalizacije potrošnje električne energije i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

 

Povodom 4. tačke dnevnog reda je donet Zaklјučak kojim s e U t v r đ u j e    predlog Rešenja o imenovanju direktora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac – Bilјana Drakulić, profesor psihologije iz Maglića  ul. Žarka Zličića  br. 3, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 5. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo: A) pravilnik o dopuni pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termo tehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 1/22.

B) Zaklјučak kojim se O d o b r  a v a  Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije da se neutrošena sredstva za sufinansiranje energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u iznosu od 160.000,00 dinara P r e n e s u  u fond sredstava na Meru sufinansiranja energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022. Godinu.

Povodom 6.tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo Odluku o dodeli bespovratnih sredstava krajnjem korisniku mere energetske sanacije-Aleksić Branko 1.

Povodom 7. Tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo Odluku o dodeli bespovratnih sredstava krajnjem korisniku mere energetske sanacije-Aleksić Branko 2

Povodom 8. Tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo Odluke o dodeli bespovratnih sredstava krajnjem korisniku mere energetske sanacije-Petković Jarmila.

Povodom 9. tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo Odluku o dodeli bespovratnih sredstava krajnjem korisniku mere energetske sanacije-Spevak Ana

Povodom 10. tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo Rešenje  o Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi-javna rasveta;

Povodom 11. tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo Rešenje o  povećanju aproprijacije-muzej;

Povodom 12. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o promeni aproprijacije-naknada štete;

Povodom 13. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o promeni aproprijacije-Gimnazija;

Povodom 14. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o promeni aproprijacije-MZ Kulpin;

Povodom 15. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o promeni aproprijacije-predsednik opštine;

Povodom 16. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve-polјoprivreda;

Povodom 17. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve-reprezentacija;

Povodom 18. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve-stručne usluge;

 

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 10,45 časova.

 

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика