Konkursi pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je raspisao konkurse za:

- dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke mehanizacije u sektoru voćarstva i vinogradarstva i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelјa u 2023. godini

Cilј konkursa jeste povećanje površina zasada voća i grožđa pod sistemom protivgradne zaštite kao i nabavka nove mehanizacije za voćarsko-vinogradarsku proizvodnju. Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavke mehanizacije u sektoru voćarstva i vinogradarstva i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelјa.

- dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za pobolјšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima bilјaka u ap vojvodini u 2023. godini

Cilј konkursa jeste povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje, kao i zaštita zemlјišta od mraza i korova, uz pobolјšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima bilјaka. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje, opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća u cilјu zaštite od mraza i korova – agrotekstili, agril, malč folije i drugo.

 

- dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priklјučne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2023. godini

Cilј konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priklјučne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju. 

 

Više informacija možete dobiti na sajtu Pokrajinskog seketarijata: https://psp.vojvodina.gov.rs/konkursi/ 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика