Radni sastanak sa predstavnicima Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine

Radni sastanak sa predstavnicima Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine

U utorak, 23. avgusta u Opštini Bački Petrovac  održan je radni  sastanak sa predstavnicima Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine. Sastanak je održan u cilju uspostavljanja saradnje između Fonda i Opštine kao i povećanje informisanosti o mogućnostima koje pruža Fond.  

Goran Savić, direktor Fonda, predstavio je rad Fonda i prezentovao način i vid moguće i buduće saradnje gde je isticao moguće prezentacije o kreditnim linijama koje će se održati, radi unapređenja informisanosti o povoljnim kreditnim  uslovima i mogućnosti razvoja privrede i poljoprivrede. Na taj način će se omogućiti što većem broju privrednika i poljoprivrednika da unaprede svoje poslovanje uz niske kamatne stope i povoljne uslove otplate kredita.

Pomoćnik direktora zadužen za sektor kredita Borislav Vujić i koordinatorka za projektnu dokumentaciju,  obradu, administraciju  i naplatu Jelena Trenkić su predstavili aktualne konkurse, i uslove otplate predsedniku opštine Bački Petrovac Srđanu Simiću i njegovim saradnicima koji su bili prisutni ispred Opštinskog veća, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Poslovnog inovativnog centra i kabineta predsednika opštine. Predsednik opštine Srđan Simić je   govorio o značaju ovakve saradnje i da Opština radi na svim segmentima i sarađuje sa svim partnerima koji potencijalno dovode do unapređenja razvoja sredine, privrede i zadovoljstva lokalnog stanovništva.

Razvojni fond APV trenutno ima otvoreno pet javnih konkursa namenjenih privrednicima – pravnim licima i preduzetnicima sa teritorije Vojvodine i to:

• Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja

• Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva

• Konkurs za kratkoročne kredite za finansiranje izvoza

• Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva

• Konkurs za dugoročne kredite za veće investicione projekte (namenjen pravnim licima)Otvoreno je i pet javnih konkursa za poljoprivredu namenjenih nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine i to:

• Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za poljoprivredu

• Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

• Konkurs za kratkoročne kredite za tov (dostupan i pravnim licima i preduzetnicima)

• Konkurs za dodelu kratkoročnih revolving kredita za poljoprivredu

• Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za podršku realizacije investicionih aktivnosti u oblasti poljoprivrede sufinansiranih podsticajnim sredstvima AP Vojvodine

Fond ima aktuelan i javni konkurs namenjen MSPP sektoru, udruženjima, kao i jedinice lokalne samouprave, javnim preduzećima, institucijama i ustanovama čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave i to:

• Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita na ime predfinansiranja aktivnosti u realizaciji projekata sufinansiranih od strane Evropske unije i bilateralnih donatora.

 U svim javnim konkursima i dalje postoje raspoloživa sredstva i Razvojni fond APV prima prijave.

Više informacija o Razvojnom Fondu,  javnim  konkursima, pratećoj dokumentaciji možete pogledati na sajtu  Razvojnog fonda APV http://www.rfapv.rs/

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика