Službeni list br.1 - 2015

Broj 1, 
21. marta 2015

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2015. godinu,
2. - Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naselja Gložan,
3. - Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta,
4. - Odluka o utvrđivanju naknade za osnivanje prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,
5. - Odluka o dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
6. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2015. godinu,
7. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac za 2015. godinu,
8. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu,
9. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2015. godinu,
10. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu,
11. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2015. godinu,
12. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu,
13. - Rešenje o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu,

 
II OPŠTINSKO VEĆEO PŠTINE BAČKI PETROVAC
 

14. - Rešenje o dodeli akontacije udruženjima,
15. - Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sufinansiranju programa u oblasti kulture i umetnosti, koje u okviru svojih programskih aktivnosti realizuju organizacije ili udruženja tokom 2015. godine.
16. - Rešenje o sufinansiranju programa koje tokom 2015. godine u okviru svojih programskih aktivnosti sprovode sportske organizacije, registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu,
17. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, broj 016-4/14a-2015,
18. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, broj 016-4/14b-2015,
19. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/31-2015,
20. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, broj 016-4/362015,

 
III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 

21. - Rešenje o imenovanju radne grupe za obradu i ocenjivanje podnetih zahteva po raspisanom konkursu za dodelu budžetskih sredstava za 2015. godinu.

 

Preuzmite ovde:

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика