Službeni list br.1a - 2015

Broj 1a, 
21. marta 2015
 
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
- Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naselja Gložan, te 
Plan generalne regulacije naselja Gložan.
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика