Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 1a, 
21. marta 2015
 
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
- Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naselja Gložan, te 
Plan generalne regulacije naselja Gložan.