Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 2, 
27. april 2015
 
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
22. - Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
23. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2015. godinu, 
24. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada d.o.o. „Gloakvalis“ iz Gložana za 2015. godinu,
25. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2015. godinu,
26. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2015. godinu,
27. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2015. godinu,
28. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2015. godinu,
29. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2015. godinu,
30. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavljanju zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac, 
 
 
II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
31. - Rešenje o visini početnog iznosa za poslovni prostor i sportske objekte kojima raspolaže Opština Bački Petrovac,
32. - Rešenje o visini početnog iznosa zakupnine za korišćenje sportske hale i ostalog prostora u OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić, 
33. - Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sufinansiranju programa humanitarnog, kulturno-prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja za Opštinu Bački Petrovac, koje tokom 2015. godine sprovode NVO,
34. - Program monitoringa buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2015-2016 godinu.