Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 2a, 
27. april 2015
 
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
- GODIŠNJI  PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu.