Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 3, 
05. juna 2015
 
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
35. - Odluka o konsolidovanom Završnom računu, budžeta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu,
36. - Odluka o modelu i metodu privatizacije Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
37. - Odluka o poveravanju poslova pružanja savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
38. - Odluka o pokretanju postupka pribavljanja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac putem razmene, pod tržišnim uslovima, 
39. - Odluka o upotrebi nediskriminatorne rodne terminologije – rodno diferenciranog jezika na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
40. - Odluka o izmenama i dopunama odluka kojima su propisane novčane kazne za prekršaje,
41. - Odluka o dopuni Odluke o zaštiti životne sredine od buke i o merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
42. - Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Kulpin,
43. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, 
44. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
45. - Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
46. - Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
 
 
II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
47. - Rešenje o razrešenju člana i imenovanju novog člana Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac,
48. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/100-2015
49. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj016-04/122-2015,
50. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-04/133-2015,
51. - Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene usluga za boravak dece u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ Bački Petrovac, 
52. - Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu,
53. - Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2015. godinu, 
54. - Pravilnik o poklonima funkcionera Opštine Bački Petrovac, 
55. - Pravilnik o popisu imovine i obaveza,
56. - Pravilnik o službenim putovanjima, 
 
 
III OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
ODELJENJE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
 
57. - Rešenje o neizrađivanju strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije naselja Kulpin.
 
 
Preuzmite ovde: