Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 4, 
25. juna 2015
 
SADRŽAJ
 
I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 

58. - Odluka o modelu i metodu privatizacije Ustanove Informativni centar „Bački Petrovac“, Bački Petrovac,
59. - Odluka o učešću Opštine Bački Petrovac u realizaciji projekta izgradnje podzemnog kabla u Industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu,
60. - Odluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádia Báčsky Petrovec“, Bački Petrovac,
61. - Odluka o uspostavljanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Grada Martin, Slovačka Republika,
62. - Rešenje o razrešenju opštinskog javnog pravobranioca Opštine Bački Petrovac,,
63. - Rešenje o postavljanju opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac,


II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

64. - Rešenje o naknadi licima angažovanim na sprovođenju protivgradne odbrane,


III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

65. - Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za praćenje radova u poljoprivredi.

Preuzmite ovde: