46. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.png

Dana 25.10.2021. godine održana je 46. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin.

 Zapisnik je sačinio Dušan Rašeta,dipl.prav.

 

Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o konačnoj listi krajnjih korisnika mera energetske sanacije ;

2. Razmatranje predloga, te donošenje pojedinačnih Odluka o dodeli bespovratnih sredstava krajnjem korisniku mere energetske sanacije

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo:

R E Š E Nј E

O KONAČNOJ LISTI

KRAJNјIH KORISNIKA MERA ENERGETSKE SANACIJE

            Utvrđuje se Konačna lista krajnjih korisnika mera energetske sanacije, za teritoriju Opštine Bački Petrovac po Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2021. godinu i akta Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac o produženju Javnog poziva (u dalјem tekstu: Javni poziv).

            Komisija za realizaciju mera energetske sanacije je pregledala podnete prijave po raspisanom Javnom pozivu i izvršila kontrolu stambenih objekata na terenu.

Nakon obrade prijava sa dokumentacijom i utvrđenog činjeničnog stanja na terenu,

Komisija je sačinila Preliminarnu rang listu krajnjih korisnika mera energetske sanacije, nakon čega je sačinila Konačnu i Izmenu Konačne liste krajnjih korisnika mera energetske sanacije:

Za propisanu Meru: NABAVKU I UGRADNјU PROZORA I SPOLjNIH VRATA

SA PRATEĆIM  GRAĐEVINSKIM RADOVIMA

sufinansiraće se nabavka i ugradnja prozora i spolјnih vrata sa pratećim građevinskim radovima za 22 stambena objekta,

tabela sajt 2

Вредновање приспелих пријава са документацијом Комисија је вршила на основу критеријума прописаних Правилником о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 25/2021).

            На основу Коначне и Измене Коначне листе крајњих корисника мера енергетске санације као и Решења о коначној листи крајњих корисника мера енергетске санације, Општинско веће Општине Бачки Петровац донеће Одлуке о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације.

Поводом 2. тачке дневног реда Општинско веће Општине Бачки Петровац  је донело Одлуке о додели бесповратних средстава крајњем кориснику мере енергетске санације и то за:

Жилаји Павела, Јакуш Јана, Вученовић Бранислава, Прерадовић Ивана, Понигер Ану, Вида Јана, Бокић Драгана, Хмирак Зузану, Тарноци Златка, Валентик Самуела, Мелих Зузану, Шимову Ему, Алексић Бранка, Шарић Бранка, Бовдиш Јарослава, Вереш Милана, Дракулић Славка, Рибарски Зузану и Кресо Омера.

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Извештају који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

 

vakcina19

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика