64. sednica (telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 12.05.2022. godine održana je 64. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.
 Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I   R E D

 

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:

A)Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;

B) Rešenja o  izmenama i dopunama Rešenja o imenoivanju predsednika i članova upravnog odbora Turističke organizacije.       

2. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:

A)Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ – SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE u Bačkom Petrovcu; 

B) Rešenja o  izmenama rešenja o imenoivanju  članova upravnog odbora Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ – SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE u Bačkom Petrovcu.       

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo Zaklјučak kojim se:

A) Utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, te se isti predlog upućuje Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

B) Utvrđuje predlog Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

 

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo Zaklјučak kojim se:

  A) Utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ – SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE u Bačkom Petrovcu, te se isti predlog upućuje Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje;

B) Utvrđuje predlog Rešenja o  izmenama rešenja o imenoivanju  članova upravnog odbora Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ – SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE u Bačkom Petrovcu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje;

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Popis

baner2022

blue-christmas-2-1348885-Recovered.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика