71. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 04.07.2022. godine održana je 71. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.


Zapisnik je sačinio Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.
Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

D N E V N I R E D

1. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o drugim izmenama rešenja o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac.

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo:
R E Š E Nј E
o drugim izmenama rešenja o obrazovanju Komisije za davanje u zakup,
otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac

Član 1.

Ovim rešenjem menja se Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac („Sl. list Opštine Bački Petrovac“ br. 25/2020 i 30/2021) (u dalјem tekstu: Rešenje).

Član 2.

U odelјku I Rešenja tačka 5. menja se i glasi: „Rastislav Labat – član Komisije“.

Član 3.

U ostalim delovima Rešenje ostaje nepromenjeno.

Član 4.

Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

grbsrbija


Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика