71. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 04.07.2022. godine održana je 71. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.


Zapisnik je sačinio Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.
Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

D N E V N I R E D

1. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o drugim izmenama rešenja o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac.

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo:
R E Š E Nј E
o drugim izmenama rešenja o obrazovanju Komisije za davanje u zakup,
otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac

Član 1.

Ovim rešenjem menja se Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac („Sl. list Opštine Bački Petrovac“ br. 25/2020 i 30/2021) (u dalјem tekstu: Rešenje).

Član 2.

U odelјku I Rešenja tačka 5. menja se i glasi: „Rastislav Labat – član Komisije“.

Član 3.

U ostalim delovima Rešenje ostaje nepromenjeno.

Član 4.

Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

grbsrbija


Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика