Izveštaj sa 70. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 29.06.2021. godine održana je 70. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 12,30 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Bojana Ilišević , Mihal Hatala,Gavera Govorčin i Ondrej Bovđiš.

Opravdano odsutni: Srđan Stojanović;

Zapisnik je vodiio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali  rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić i rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač.

Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sa dopunom sledeći:

 

1. Razmatranje Zahteva za utvrđivanje većeg broja dece u vaspitnim grupama,te donošenje Zaklјučka povodom istog.

2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača,termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022. godinu sa tekstom javnog konkursa.

3. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije opštine Bački Petrovac.

4. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za Realizaciju mera energetske sanacije.

5. Razmatranjenje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve-tekuće održavanje opreme.

6. Razmatranjenje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve-pozorište.

7. Razmatranjenje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve-včielka za troškove po presudi Osnovnog suda.

8. Razmatranje predloga Rešenja o povećanju aproprijacije-projekt rekonstrukcije vodovoda Bački Petrovac,Kulpin;

9. Pitanja i predlozi;

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se U s v a j a  s e  Zahtev PU „Včielka“ Bački Petrovac za utvrđivanje većeg broja dece u vaspitnim grupama br. 183/2022 od 24.06.2022. godine, i  u t v r đ u j e  veći broj dece u vaspitnim grupama PU „Včielka“ Bački Petrovac, u skladu sa navedenim zahtevom;

Povodom 2. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača,termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022. godinu sa tekstom javnog konkursa.

Povodom 3. tačke dnevnog reda jednoglasno doneto je Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije opštine Bački Petrovac.

Povodom 4. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za Realizaciju mera energetske sanacije.

Povodom 5 tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve-tekuće održavanje opreme.

Povodom 6. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve-pozorište.

Povodom 7.tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve-Včielka, za troškove po presudi Osnovnog Suda.

Povodom 8.tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o povećanju aproprijacije-projekt rekonstrukcije vodovoda Bački Petrovac,Kulpin;

Povodom 9. tačke dnevnog reda se niko nije javio za reč.

 

 

 

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 10,30 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика