78  . sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 

 

Dana 22.08.2022. godine održana je 78. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalja i Gavra Govorčin.

 Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

 Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I   R E D

   1.Razmatranje predloga te donošenje odluke o izboru direktnih korisnika mera energetske sanacije;

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo: 

 

O D L U K U

O IZBORU DIREKTNIH KORISNIKA MERA ENERGETSKE SANACIJE

 

 

Po raspisanom Javnom konkursu za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera  energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji opštine Bački Petrovac od 14.07.2022.godine,  Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je izvršilo izbor privrednih subjekata koji će na teritoriji opštine Bački Petrovac realizovati mere energetske sanacije u domaćinstvima, po Merama navedenim u Javnom konkursu:

1) Ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe:

Red. br

Podnosilac prijave

sedište

MB i PIB

Kontakt telefon i email

1.

Петросолар пројект доо

Paje Marinkovića Adamova 9/23, 

21000 Novi Sad

MB 21371653

PIB 110646005

062/760 339

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

2.

’’MT – Komex’’ доо

Oslobođenja 22b,

11090 Rakovica

MB 06542590

PIB 100172856

011/3564 240

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

3.

’’Energy net services’’ доо

Temerinska 111,

21000 Novi Sad

MB 20865547

PIB 107756813

021/686 1000

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

4.

’’Green energy save group’’ доо

Ćirila i Metodija 102,

21000 Novi Sad

MB 20930802

PIB 108095623

021/636 5565

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

5.

Eвропа електро доо

Балзакова 24,

21000 Нови Сад

MB 20385472

PIB 105454528

021/503 330

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

6.

Цонеско доо Београд

Salvadora Aljendea 4,

11060 Palilula

MB 20461675

PIB 105784220

064/659 0578

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  • Унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте:

 

Red br

.Red br

Podnosilac prijave

sedište

MB i PIB

Kontakt telefon i email

1.

‘’Energy net services’’ доо

Temerinska 111,

21000 Novi Sad

MB 20865547

PIB 107756813

021/686 1000

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Obrazloženje

           Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac raspisalo je dana 14.07.2022.godine Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera  energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji opštine Bački Petrovac kao i Obaveštenje o produženju roka za prijavljivanje do 05.08.2022.godine.

          Javni konkurs je objavljen na zvaničnom sajtu Opštine Bački Petrovac i oglasnoj tabli opštine Bački Petrovac. 

Rok za podnošenje prijava je do dana 05.08.2022.godine.

U skladu sa Pravilnikom  o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za solarne potrebe i unapređenje termotehničnog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 8a/2022),  Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je obrazovalo Komisiju za realizaciju mera energetske sanacije (u daljem tekstu: Komisija) radi kontrole dokumentacije podnete po objavljenom Javnom konkursu za privredne subjekte i domaćinstva kao i izrađivanja akata koje donose nadležni organi tokom realizacije mera energetske sanacije.

Komisija je pregledala prispele prijave po raspisanom Javnom konkursu i sačinila Preliminarnu listu direktnih korisnika i Predlog konačne odluke o izboru direktnih korisnika mera energetske sanacije.

U skladu sa članom 20. navedenog Pravilnika, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donosi Odluku o izboru direktnih korisnika mera energetske sanacije.

Odluka je doneta na osnovu Predloga konačne odluke o izboru direktnih korisnika mera energetske sanacije, u skladu sa merama navedenim u Javnom konkursu za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera  energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji opštine Bački Petrovac i Pravilniku o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za solarne potrebe i unapređenje termotehničnog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 8a/2022).

Odluku objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Bački Petrovac i na oglasnoj tabli Opštine Bački Petrovac.

op.jpg

Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика