Izveštaj sa 79. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 09.09.2022. godine održana je 79. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Bojana Ilišević , Mihal Hatala i Ondrej Bovđiš.

Opravdano odstni:Drđan Stojanović i Gavra Govorčin.

Zapisnik je vodiio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali  rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić i rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač.

Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sa dopunom sledeći:

 

D n e v n i   r e d

 

zapisnika sa 68.  sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 14.06.2022. godine, zapisnika sa 69. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 17.06.2022.. godine, zapisnika sa 70. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 29.06.2022. godine, zapisnika sa 71. (telefonske/elektronske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 04.07.2022. godine, zapisnika sa 72. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 14.07.2022. godine, zapisnika sa 73. (telefonske/elektronske)  sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 15.07.2022.

 

 

1. Razmatranje predloga plana i progrma rada i finansijskog plana za 2023,2024 i 2025 godinu Muzeja vojvođanskih Sovaka.

2. Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika JKP“Komunalac“ Bački Petrovac.

3. Razmatranje nacrta Odluke o donošenju godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta opštine Bački Petrovac za 2022. godinu te donošenje Zaklјučka povodom istog.

4. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku javnog nadmetanja, te donošenje Zaklјučka povodom istog(opštnski stanovi).

5. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku javnog nadmetanja, te donošenje Zaklјučka povodom istog(građevinsko zemlјište).

6. Razmatranje izveštaja o izvršenju budžeta za period 01.01.2022-30.06.2022. godine.

7. Razmatranje nacrta Odluke o prvom rebalansu budžeta opštine Bački Petrovac.

8. Pitanja i predlozi;

 

Nakon Usavajanja gore navedenih zapisnika Opštinsko veće je krenulo sa razmatranjem tačaka dnevnog reda. 

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se P r i h v a t a    Plan i program rada za 2023 i Finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2023,2024 i 2025 godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.

Povodom 2. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim  Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika JKP „Komunalac“ Bački Petrovac br. 305/22 od 18.08.2022. godine.

Povodom 3. tačke dnevnog reda jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim se U t v r đ u j e  s e  predlog Odluke Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 4.tačke dnevnog reda donet je Zaklјučk 

1. Utvrđuje se predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Jovanović Sabine iz Bačkog Petrovca

2. Utvrđuje sepredlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Činčurak Ane iz Bačkog Petrovca

3. Utvrđuje sepredlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u korist Činčurak Ane iz Bačkog Petrovca.

4. Utvrđuje se predlog Odluke o umanjenju vrednosti nepokretnosti u postupku otuđenja iz javne svojine Opštine Bački Petrovac

 

Povodom 5. tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac jednoglasno je donelo Zaklјučak kojim se Utvrđuje se predlog Odluke o umanjenju vrednosti nepokretnosti u postupku otuđenja iz javne svojine Opštine Bački Petrovac.

 

Povodom 6. tačke dnevnog reda Opštinsko veće jednoglasno je donelo Z A K Lj U Č A K

P r i h v a t a  s e  Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac  za period 01.01.2022. – 30.06.2022. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

 

Povodom 7.tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se   d a j e    saglasnost za donošenje dopune preliminarne i dopune predloga konačne liste građana koji su podneli prijave na raspisani Javni poziv za građane Opštine  Bački Petrovac za sufinansiranje nabavke bicikala.

 

Povodom 8.tačke dnevnog reda donet je Z A K Lj U Č A K  U t v r đ u j e  s e  predlog Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 9. tačke dnevnog reda niko se nije javio za reč.

 

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 09,55 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика