80. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 13.09.2022. godine održana je 80. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.

Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I   R E D

 

      1.Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o obrazovanju organizacionog odbora 32. Petrovalkog maratona

 

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je donelo: 

 

R E Š E Nј E

o obrazovaanju Organizacionog odbora 32. Petrovačkog maratona

 

Član 1.

 

Obrazuje se Organizacioni odbor 32. Petrovačkog maratona (u dalјem tekstu: Odbor) u sledećem sastavu: 

 

1. Mihal Hatala, član opštinskog veća za društvene delatnosti društvene delatnosti-predsednik

2. Pavel Ožvat, profsor fizičkog vspitanja-zamenik predsednika,

3. Adrijana Halai, v.d. direktora u OŠ u Gložanu, 

4. Jan Pavlis, profesor fizičkog vaspitanja u OŠ u  Bačkom Petrovcu,  

5. Andrea Arnjaš, profesor fizičkog vaspitanja u Bačkom Petrovcu,

6. Relota Boris, profesor fizičkog vaspitanja u gimnaziji  u Bačkom Petrovcu,

7. Hansman Jan, profesor fizičkog vaspitanja u OŠ u Gložanu,

8. Šešum Velimir, profesor fizičkog vaspitanja u OŠ u  Magliću,

9. Jan Srnka , profesor fizičkog vaspitanja u OŠ u  Kulpinu,

10. Pavel Severinji , zaposlen u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac.

11. Đorđe Lukač, zaposlen u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac.

 

Član 2.

 

Zadaci Odbora su:

- da organizuje, pripremi i sprovede 32. Petrovački maraton;

- da po potrebi donese pravilnik o radu Odbora u skladu sa propisima i načelima koja regulišu oblast sporta.

 

 

Član 3.

 

Mandat Odbora prestaje izvršenjem poverenih zadataka i podnošenjem izveštaja o radu Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac.

 

Član 4.

 

Troškovi rada Odbora  padaju na teret budžeta Opštine Bački Petrovac.

 

Član 5.

 

Ovo rešenje stupa na  snagu danom donošenja.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика