Izveštaj sa 10. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 05.11.2020. godine održana je 10. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh.
Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Aleksandar Nakić, Saša Pećkovski, Gavra Govorčin i Ondrej Bovdiš.
Opravdano odsutan: Srđan Stojanović.

Zapisnik je vodio: Rastislav Labat – sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
a) Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
b) Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
v) Rešenja o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
a) Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
b) Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
3. Podnošenje predloga za dopunu dnevnog reda V sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac.
4. Razmatranje Zahteva JKP "Progres" Bački Petrovac za oduzimanje prava korišćenja nad nepokretnostima u Kulpinu broj 625/2020 od dana 03.11.2020. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje predloga i usvajanje Pravilnika o šestim izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac;
6. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se utvrđuje: predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i predlog Rešenja o dopuni rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i isti predlozi se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje;
Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje: predlog Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i isti predlozi se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje;
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon kratke diskusije, jednoglasno je podnet Predlog za dopunu dnevnog reda V sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac;
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon kratke diskusije, doneto je Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački petrovac, koje će se objaviti u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon kratke rasprave, donet je Pravilnik o šestim izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 6. tačke dnevnog reda Aleksandar Nakić je ukratko prokomentarisao visinu plata članova Opštinskog veća.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 08,20 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика