Izveštaj sa 19. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 06.03.2017. godine sazvao 19. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Aleksandar Nakić, Jan Meleg, Zotović Radomir, Werle Karol, Bojanić Predrag i Anušjak Milan i Tatjana Zabunov.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 18. sednice opštinskog veća
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za period januar – decembar za 2016.godinu, Plan rada za 2017.godinu i Finansijski plan za 2017 godinu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
2. Razmatranje i usvajanje Izvršenja plana i programa rada i Izveštaja o finansijskom poslovanju za 2016.godinu i Plana i programa rada za 2017.godinu Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa Bački Petrovac,
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2016.godinu i predloga Godišnjeg plana Centra za socijalni rad za 2017.godinu,
4. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o određivanju prostora na kojima nije dozvolјeno javno okuplјanje na teritoriji Opštine Bački petrovac,
5. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uređenju javnih površina opštine,
6. Razmatranje i utvrđivanje predloga:
a) Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac
b) Rešenja o imenovanju direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac
7. Razmatranje mišlјenja Opštinskog pravobranioca i donošenje odluke povodom prenosa putničkog vozila u javnu svojinu Republike Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ps Bački Petrovac.
8. Razmatranje i donošenje dopune Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2017 godinu za:
a) usluge ugradnje video nadzora na obrazovnim ustanovama u opštini Bački Petrovac
b) adaptacija ambulante u Magliću
9. Razmatranje i donošenje odluke povodom molbe Slovačkog vojvođanskog pozorišta,
10. Razmatranje i donošenje rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.

Nakon što su članovi Opštinskog veća jednoglasno usvojili zapisnik sa 18. sednice opštinskog veća su prihvatili i Izveštaj o radu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za period januar – decembar za 2016.godinu, Plan rada za 2017.godinu i Finansijski plan za 2017 godinu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, Izvršenje plana i programa rada i Izveštaja o finansijskom poslovanju za 2016.godinu i Plan i program rada za 2017.godinu Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa Bački Petrovac i Izveštaj o radu za 2016.godinu i predlog Godišnjeg plana Centra za socijalni rad i Finansijski plan za 2017.godinu te prosleđeni Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Zatim je su članovi opštinskog veća utvrdili predlog Odluke o određivanju prostora na kojima nije dozvolјeno javno okuplјanje na teritoriji Opštine Bački petrovac i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uređenju javnih površina opštine i predlog odluke Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac i odluke Rešenja o imenovanju direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac kojim je predložena dr Boldocki Ilić Ana za direktora ZU Dom zdravlja Bački Petrovac na period od 4 godine te prosledili Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Jednoglasno je doneto rešenje kojim se odobrava predsedniku opštine Bački Petrovac da zaključi ugovor o ustupanju vozila marke Duster na korišćenje na neodređeno vreme Policijskoj stanici u Bačkom Petrovcu. Zatim je doneta dopuna Plana javnih nabavki za usluge ugradnje video nadzora na obrazovnim ustanovama u opštini Bački Petrovac i adaptacija ambulante u Magliću.Nakon toga je jednoglasno doneta odluka da Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac u korist Slovačkog vojvođanskog pozorišta sprovede postupak davanja u zakup poslovno kancelarijskog prostora koji je u javnoj svojini opštine Bački Petrovac a korisnik je Slovačko vojvođansko pozorište, radi obavlјanja radio delatnosti. Zatim tu doneta rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za adapataciju ambulante u Magliću i za uspostavljanje video nadzora u Osnovnoj školi „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu i Predškolskoj ustanovi „Včielka“ Bački Petrovac.

Predsednik opštine Srđan Simić je 19. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 06.marta 2017. godine u 12,30h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика