Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 

Predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 13.04.2017. godine sazvao 21. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Aleksandar Nakić, Jan Meleg, Werle Karol, Bojanić Predrag i Anušjak Milan i Tatjana Zabunov.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 20. sednice opštinskog veća

1. Razmatranje i prihvatanje Izveštaja o radu Komisije za komasaciju k.o.Bački Petrovac,
2. Razmatranje i prihvatanje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bački Petrovac za 2016 godine, Programa rada opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2017.godinu,
3. Razmatranje i donošenje Operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda Opštine Bački Petrovac u 2017 godini,
4. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja JP Direkcija za izgradnju Bački Petrovac – u likvidacija,
5. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku javnog nadmetanja i
     a) Razmatranje nacrta Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac sticaocu Valentikovoj Emiliji,,
     b) Razmatranje nacrta Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac sticaocu Šimon Andriji,
6. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad,
7. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac,
8. Razmatranje i utvrđivanje predloga:
     a) Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Progres“ Bački Petrovac
     b) Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,
9. Razmatranje i donošenje Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijali Novi Sad, radi obavlјanja svoje redovne delatnosti,
10. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku otvaranja ponuda,
11. Razmatranje predloga za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017.godinu namenjenih finansiranju i sufinansiranju programa u oblasti kulture i umetnosti,

Članovi Opštinskog veća su jednoglasno usvojili zapisnik sa 20. sednice opštinskog veća a Izveštaj o radu Komisije za komasaciju k.o.Bački Petrovac nisu prihvatili iz razloga što isti nije konkretan i potpun i vraćen je Komisiji na dopunu. Zatim je prihvaćeni Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bački Petrovac za 2016 godinu, Program rada opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2017.godinu,te prosleđeni Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Donet je jednoglasno Operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda Opštine Bački Petrovac u 2017 godini.
Zatim su članovi opštinskog veća utvrdili predlog Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja JP Direkcija za izgradnju Bački Petrovac – u likvidacija, predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac sticaocu Valentikovoj Emiliji, predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac sticaocu Šimon Andriji, predlog Odluke o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad, predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac,predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Progres“ Bački Petrovac i predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac, te prosledili Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Jednoglasno je doneto Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijali Novi Sad, radi obavlјanja svoje redovne delatnosti i usvojen Izveštaj o otvaranju ponuda povodom oglasa za davanje u zakup poslovno – kancelarijskog prostora koji je u javnoj svojini opštine Bački Petrovac. Po 12. tački dnevnog reda usvojen je predlog za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017.godinu namenjenih finansiranju i sufinansiranju programa u oblasti kulture i umetnosti.
Predsednik opštine Srđan Simić je 21. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 13.aprila 2017. godine u 12,30h.