Izveštaj sa 49. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 26.04.2018. godine održana je 49. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa:
a) 47. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 12.04.2018. godine;
b) 48. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 16.04.2018. godine;

8. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o određivanju naziva ulica i zaseoka;
9. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o uspostavlјanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Jeri, Republika Kipar;
10. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o trećim izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac;
11. a) Razmatranje Izveštaja o sprovedenim javnim nadmetanjima za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u drugom krugu u Opštini Bački Petrovac po Programu zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini za 2017. godinu;
b) Razmatranje predloga i donošenje odluka o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini;
12. Razmatranje Molbe Maglovski Ondreja iz Kulpina za finansijsku pomoć;
13. Razmatranje Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
14. Pitanja i predlozi.

Najpre su jednoglasno bez primedbi usvojeni zapisnici sa 47. i 48. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o određivanju naziva ulica i zaseoka i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o uspostavlјanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Jeri, Republika Kipar i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o trećim izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o sprovedenim javnim nadmetanjima za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u drugom krugu u Opštini Bački Petrovac po Programu zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0010 – Stalna budžetska rezerva, pozicija 141, ekonomska klasifikacija 49911 - Stalna budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 100.000,00 dinara za otvaranje aproprijacije u razdelu 4, glava 01 – Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0010 - Stalne budžetske rezerve, pozicija 141.1, ek. klasifikacija 484 – Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka, za saniranje posledica štete nastale od požara na porodičnoj kući Maglovski Ondreja u Kulpinu ul. Školska 68 dana 02.04.2018. godine.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opština Bački Petrovac pristupa uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta u 2018. godini radi podizanja funkcionalnosti kanalske mreže u skladu sa uslovima Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i utvrđuje se da neophodna sredstva za sopstveno učešće Opštine Bački Petrovac u realizaciji radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta iznose 4.583.333,35 dinara (bez PDV-a), što predstavlјa 70% od ukupne vrednosti projekta koja iznosi 6.547.619,05 dinara (bez PDV-a).
Povodom 7. tačke dnevnog reda vodila se kratka diskusija u vezi održavanja prezentacije programa na temu pijaće vode.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,35 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика