Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 26.04.2018. godine održana je 49. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa:
a) 47. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 12.04.2018. godine;
b) 48. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 16.04.2018. godine;

8. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o određivanju naziva ulica i zaseoka;
9. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o uspostavlјanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Jeri, Republika Kipar;
10. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o trećim izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac;
11. a) Razmatranje Izveštaja o sprovedenim javnim nadmetanjima za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u drugom krugu u Opštini Bački Petrovac po Programu zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini za 2017. godinu;
b) Razmatranje predloga i donošenje odluka o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini;
12. Razmatranje Molbe Maglovski Ondreja iz Kulpina za finansijsku pomoć;
13. Razmatranje Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
14. Pitanja i predlozi.

Najpre su jednoglasno bez primedbi usvojeni zapisnici sa 47. i 48. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o određivanju naziva ulica i zaseoka i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o uspostavlјanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Jeri, Republika Kipar i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o trećim izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o sprovedenim javnim nadmetanjima za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u drugom krugu u Opštini Bački Petrovac po Programu zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0010 – Stalna budžetska rezerva, pozicija 141, ekonomska klasifikacija 49911 - Stalna budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 100.000,00 dinara za otvaranje aproprijacije u razdelu 4, glava 01 – Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0010 - Stalne budžetske rezerve, pozicija 141.1, ek. klasifikacija 484 – Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka, za saniranje posledica štete nastale od požara na porodičnoj kući Maglovski Ondreja u Kulpinu ul. Školska 68 dana 02.04.2018. godine.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opština Bački Petrovac pristupa uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta u 2018. godini radi podizanja funkcionalnosti kanalske mreže u skladu sa uslovima Konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i utvrđuje se da neophodna sredstva za sopstveno učešće Opštine Bački Petrovac u realizaciji radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta iznose 4.583.333,35 dinara (bez PDV-a), što predstavlјa 70% od ukupne vrednosti projekta koja iznosi 6.547.619,05 dinara (bez PDV-a).
Povodom 7. tačke dnevnog reda vodila se kratka diskusija u vezi održavanja prezentacije programa na temu pijaće vode.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,35 časova.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize