Izveštaj sa 55. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 19.07.2018. godine održana je 55. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Sa sednice su opravdano odsustvovali Jan Meleg i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku upravu Anna Vrbovska.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

 

D N E V N I   R E D

 

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 54. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 12.07.2018. godine;

1. Razmatranje predloga Kolektivnog ugovora Doma zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Odluke o promeni cena komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje Odluke o promeni cena komunalnih usluga JKP „Komunalac“ Maglić, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izradi procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća Opštine Bački Petrovac i plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje Zahteva „SAT-TRAKT“ DOO Bačka Topola za davanje saglasnosti za postavlјanje telekomunikacionog kabla, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6. Razmatranje Zahteva OZZ „Zlatno zrno“ Gložan za podršku u apliciranju na javni konkurs;
7. Razmatranje Amandmana na predlog Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, koji je podneo odbornik SO-e Bački Petrovac Branislav Kozarov, te donošenje zaklјučka povodom istog;
8. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno usvojen zapisnik sa 54. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 12.07.2018. godine. Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na predlog Kolektivnog ugovora Doma zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, i ujedno ovlašćuje predsednika Opštine Bački Petrovac da predmetni ugovor u ime osnivača potpiše i zaklјuči.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na Odluku o promeni cena komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac br. 121/2018 od 25.06.2018. godine.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na Odluku o promeni cena komunalnih usluga JKP „Komunalac“ Maglić br. 117/18 od 27.06.2018. godine, kao i na Odluku o promeni cena komunalnih usluga JKP „Komunalac“ Maglić br. 119-1/18 od 27.06.2018. godine, sa cenovnikom br. 119/18 od 27.06.2018. godine.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o izradi Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća Opštine Bački Petrovac i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Opštine Bački Petrovac.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost „SAT-TRAKT“ DOO Bačka Topola za postavlјanje telekomunikacionog kabla na parc. br. 7430 i 7435 KO Bački Petrovac i parc. br. 1768-1770 KO Kulpin, čiji je korisnik Opština Bački Petrovac.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje podršku OZZ „Zlatno zrno“ Gložan za apliciranje na Javni konkurs Kabineta ministra bez portfelјa zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća Republike Srbije za realizaciju Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemlјoradničke i polјoprivredne zadruge u 2018. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom upravnom okrugu i Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija, koji je objavlјen 26.06.2018. godine, i ujedno daje saglasnost predsedniku Opštine Bački Petrovac da potpiše i overi izjavu predsednika opštine na obrascu prijave za javni konkurs.
Povodom 7. tačke dnevnog reda nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, kao predlagač Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, je saglasno sa Amandmanom na predlog Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, koji je podneo odbornik SO-e Bački Petrovac Branislav Kozarov dana 17.07.2018. godine.
Povodom 8. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija u vezi cene i načina izgradnje priklјučaka na kanalizacionu mrežu, o podnetom zahtevu Vladi APV za sredstva za izgradnju kanalizacije, o zahtevu PU „Včielka“ Bački Petrovac za proširenje mreže predškolske ustanove, te o dopisu Snežane Nikolić povodom rada u Komisiji za sprovođenje postupka komasacije u Opštini Bački Petrovac – KO Bački Petrovac.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,30 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика