Izveštaj sa 58. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 23.02.2022. godine održana je 58. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Mihal Hatalјa, Ondrej Boviđiš i Gavra Govorčin.

Zapisnik je vodio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić i rukovodilac odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i rukovodilac odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac Jan Jovankovič;

Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je sa dopunom usvojen sledeći

 

D n e v n i   r e d

 

1. Razmatranje Predloga, te donošenje Programa monitoringa buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2022-2023 godinu;

2. Razmatranje Predloga, te donošenje Programa praćenja površinskih voda na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2022-2023 godinu;

3. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2021. godinu, te  donošenje zaklјučka povodom istog;

b) Razmatranje Plana i programa i Finansijskog plana Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

c)  Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2021 godinu te donošenje zaklјučka povodom istog;

4. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac;

5. Razmatranje zahteva JKP“Komunalac“ Bački Petrovac za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika  te donošenje zaklјučka povodom istog;

6. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja  o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve(javna rasveta);

7. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije(javna rasveta) ; 

8. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije(klobasa fest) ; 

9. Razmatranje predloga Rešenja o otuđenju pokretne stvari-vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;

10. Razmatranje nacrta Odluke o davanju saglasnosti na realizaciju projekta unapređenja sistema  javne rasvete na teritoriji opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog; 

11. Razmatranje nacrt Rešenja ostavke zamenice predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac-k.o. Bački Petrovac;

12. Pitanja i predlozi;

 

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Program monitoringa buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2022-2023 godinu;

Povodom 2. tačke dnevnog reda, Opštinsko veće je donelo Programa praćenja površinskih voda na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2022-2023 godinu;

Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim se u s v a j a  

a)Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini  Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

b) Plan i program i Finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini  Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

C) Izveštaj o radu Nadzornog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2021 godinu i prosleđuje Skupštini  Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 4. tačke dnevnog reda, jednoglasno je doneta Odluka o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac;

Povodom 5. tačke dnevnog reda je donet  Zaklјučak koim se daje saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika JKP“ Komunalac“ Bački, broj 47/22 od 07.02.2022. godine;

Povodom 6. tačke dnevnog reda,  nakon  kraće rasprave doneto je Rešenje  o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve(javna rasveta);

Povodom 7. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o promeni aproprijacije(javna rasveta) ;

Povodom 8. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o povećanju aproprijacije(klobasa fest)

Povodom 9. tačke dnevnog reda, jednoglasno je doneto Rešenje o otuđenju pokretne stvari-vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac.

Povodom 10. tačke dnevnog reda opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je  U t v r d i l o    predlog Odluke o davanju saglasnosti na realizaciju projekta unapređenja sistema javne rasvete na teritoriji opštine Bački Petrovac u cilјu racionalizacije potrošnje električne energije i prosledilo Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 11.tačke dnevnog reda Opštinsko veće  je  U t v r d i l o   predlog Rešenja o prestanku dužnosti zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – K.O. Bački Petrovac i prosledilo Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje;

 

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 11,05 časova.

 

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика