Izveštaj sa 83. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 05.10.2022. godine održana je 83. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović i Gavra Govorčin , Mihal Hatala i Ondrej Bovđiš.

Opravdano odstni: Bojana Ilišević.

Zapisnik je vodiio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali  rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci

Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sa dopunom sledeći:

D n e v n i   r e d

               

  • godine, 74. (telefonske/elektronske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 07.2022. godine, 75. (telefonske/elektronske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 28.07.2022. godine, 76. (telefonske/elektronske)  sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 10.08.2022. godine, 77. (telefonske/elektronske)  sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 22.08.2022. godine, 78. (telefonske/elektronske)  sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 25.08.2022. godine, 79.sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 09.09.2022. godine, 80. (telefonske/elektronske)  sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 13.09.2022. godine.

 

  1. A)Razmatranje Izveštaja o radu i realizaciji Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2021/2022 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

B) Razmatranje Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2022/2023 godinu, te donošenje  zaklјučka povodom istog;

  1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:

A)Rešenja o razrešenju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;

B) Rešenja o  imenoivanju predsednika upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac.      

  1. Razmatranje predloga, te donošenje pojedinačnih Odluka o dodeli bespovratnih sredstava krajnjem korisniku mere energetske sanacije;
  1. A) Razmatranje Zahteva za povećanje broja vaspitnih grupa, broja zaposlenih za 3 nova radna mesta i  finansiranje istih  u PU „Včielka“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;

B) Razmatranje Zahteva za povećanje broja zaposlenih za 3 radna mesta i finansiranje istih  u PU „Včielka“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;

  1. Pitanja i predlozi;

Nakon Usavajanja gore navedenih zapisnika Opštinsko veće je krenulo sa razmatranjem tačaka dnevnog reda.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se P r i h v a t a  A)  Izveštaj o radu i realizaciji Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2021/2022 godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. B) plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2022/2023 godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 2. tačke dnevnog reda a) U t v r đ u j e   s e  predlog Rešenja o razrešenju predsednika Upravnog odbora Centru za socijalni rad  Opštine Bački Petrovac, te se isti predlog upućuje Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. b) U t v r đ u j e   s e  predlog Rešenja o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje;

Povodom 3. tačke dnevnog reda jednoglasno su donete 61. pojedinačnih Odluka o dodeli bespovratnih sredstava krajnjem korisniku mere energetske sanacije Petrovac za 2022. godinu.

Povodom 4. tačke dnevnog reda jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se

A) daje saglasnost na povećanje broja vaspitnih grupa, broja zaposlenih za 3 nova radna mesta i  finansiranje istih  u PU „Včielka“ Bački Petrovac

B) daje sglasost za povećanje broja zaposlenih za 3 radna mesta i finansiranje istih  u PU „Včielka“ Bački Petrovac.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 09,35 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика