Izveštaj sa 90. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 06.02.2023. godine održana je 90. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 9,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh,Dragan Krčmar, Gavra Govorčin, Ondrej Bovđiš i Bojana Ilišević

Opravdano odsutan: Srđan Stojanović i Mihal Hatalјa.

Zapisnik je vodiio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali  rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i rukovodilac odelјenja za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove Duško Lukač i  rukovodilac odelјenja za opštu upravu,društvene službe i opšte zajedniče poslove Predrag Bojanić, opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci.

Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je  usvojen sledeći:

 

D n e v n i   r e d

 

1. A) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Gložan za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istih;

B) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Mesne zajednice Gložan za 2023. godinu , te donošenje zaklјučka povodom istih;

2. Razmatranje Izveštaja o radu Pravobranilaštva opštine Bački Petrovac za 2022.godinu, te donošenje Zaklјučka povodom istog;

3. Razmatranje Izveštaja o radu žalbene komisije Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

4. A) Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

B) Razmatranje Plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2023. godinu , te donošenje zaklјučka povodom istog;

5. Razmatranje predloga te donošenje Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda opštine Bački Petrovac u 2023.godini;

6. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama odluke o naknadama,putnim troškovima i drugim primanjima odbornika skupštine Opštine,članova Opštinskog veća i članova radnih tela skupštine opštine(stalnih i povremenih), Opštinskog veća i predsednika opštine Bački Petrovac;

7. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o obrazovanju i imenovanju članova žalbene Komisije;

8. A) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju predsednika nadzornog odbora Muzeja Vojvođanskih Slovaka;

B) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju predsednika nadzornog odbora Muzeja Vojvođanskih Slovaka;

9. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2023 godini;

10. Pitanja i predlozi;  

 

 

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda je jednoglasno donet Zaklјučak  kojim se P r i h v a t a  A) Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Gložan za 2022. godinu, B) Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2023. godinu i  p r o s l e đ u j e  Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donet Zaklјučak kojim se P r i h v a t a  Izveštaj o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 3. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno  donelo zaklјučak  kojim se U s v a j a Izveštaj o radu Žalbene komisije Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu.

Povodom 4. tačke dnevnog reda je donet Zaklјučak kojim s e: a)  Pr i h v a t a    Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje b)  p r i h v a t a    Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2023. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

 

Povodom 5. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je nakon rasprave  donelo  Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda opštine Bački Petrovac u 2023.godini.

Povodom 6.tačke dnevnog reda opštinsko veće opštine Bački Petrovac donelo je Zaklјučak kojim se U t v r đ u j e   predlog Odluke o izmenama odluke o naknadama,putnim troškovima i drugim primanjima odbornika skupštine Opštine,članova Opštinskog veća i članova radnih tela skupštine opštine(stalnih i povremenih), Opštinskog veća i predsednika opštine Bački Petrovac i prosleđuje se Skupštini opštine Vački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 7. Tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova žalbene Komisije.

Povodom 8. Tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je jednoglasno: a)  U t v r d i l o  predlog Rešenja o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Muzeja Vojvođanskih Slovaka i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. b)  U t v r d i l o   predlog Rešenja o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Muzeja Vojvođanskih Slovaka i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje

Povodom 9. Tačke dnevnog reda Opštinsko veće opštine Bački Petrovac je nakon rasprave jednoglasno donelo Odluku o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2023 godini.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 09,45 časova.

 

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика