Izveštaj sa 95. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.png

Dana 10.05.2023. godine održana je 95. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Dragan Krčmar, Mihal Hatalja, Bojana Ilišević, Ondrej Bovđiš i Srđan Stojanović.  

Opravdano odsutan: Gavra Govorčin.

Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavljević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: rukovodilac odeljenja za privredu, urbanizam komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac odeljenja za opštu upravu, društvene službe opšte i  zajedniče poslove Predrag Bojanić i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci.

Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je  usvojen sledeći:

D n e v n i   r e d

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 91. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 15.03.2023. godine, zapisnika sa 92. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 27.03.2023. godine, zapisnika sa 93. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 24.04.2023. godine i zapisnika sa 94. ( telefonske/elektronske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 27.04.2023. godine.

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Srednjoročnog Plana Opštine Bački Petrovac 2023-2025. godinu;

2. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije;

3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlja „Bački Petrovac“; 

4. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;

5. Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o  realizaciji mere pružanja podrške poljoprivrednim gazdinstvima kod uzorkovanja i analizeplodnostiobradivog poljoprivrednog zemljišta

6. Pitanja i predlozi.

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda je jednoglasno donet Zaključak kojim se kojim se utvrđuje predlog Srednjoročnog Plana Opštine Bački Petrovac za 2023-2025 godinu i isti se prosleđuje SO-e Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije.  

Povodom 3. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno  donelo Zaključak  kojim se utvrđuje predlog Odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlja „Bački Petrovac“ i prosleđuje se SO-e Bački Petrovacna razmatranje i donošenje.

Povodom 4. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.

Povodom 5. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo Pravilnik o realizaciji mere pružanja podrške poljoprivrednim gazdinstvima kod uzorkovanja i analize plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u predloženom tekstu.

Povodom 6. tačke dnevnog reda niko od prisutnih se nije javljao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaključila sednicu u 09,14 časova.

 

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика