Portal javnih nabavki

Javna nabavka radova: krpljenјe udarnih rupa na lokalnim putevima i putevima po ulicama u naseljenim mestima opštine bački petrovac - JN 404-20/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - KRPLjENјE UDARNIH RUPA NA LOKALNIM PUTEVIMA I PUTEVIMA PO ULICAMA U NASELjENIM MESTIMA OPŠTINE BAČKI PETROVAC, JN 404-20/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 03.09.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика