Portal javnih nabavki

NABAVKA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE „TREBA MI POMOĆ U KUĆI I VAN NјE“ - JN 404-1/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE  „TREBA MI POMOĆ U KUĆI I VAN NјE“, JN 404-1/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 09.02.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика