Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Број 1, 
02. фебруара 2016


САДРЖАЈ

I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

1. - Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима у систему локалне самоуправе Општине Бачки Петровац за 2015. годину,
2. - Одлука о измени Одлуке о оснивању Савета за запошЉавање Општине Бачки Петровац, 
3. - Одлука о утврђивању назива паркова испред Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу и киоска Туристичке организације Општине Бачки Петровац у центру Бачког Петровца,
4. - Решење о разрешењу члана Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу,
5. - Решење о именовању нове чланице Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу,

II ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

6. - Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 016-04/12-2016.


Преузмите овде:

Службени лист бр. 1 - 2016