Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 1

04. marta 2020

S A D R Ž A J

 

I IZBORNA KOMISIJA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

1. - ROKOVNIK za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac raspisanih za 26. april 2020. godine,

 

2. - OBRASCI AKATA za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac u 2020. godini,


3. - Odluka o drugim izmenama Poslovnika o radu Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.

 

Číslo 1

04. marca 2020    

O B S A H

 

I. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

1. - LEHOTNÍK na výkon volebných úkonov v postupe uskutočnenia volieb
výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec vypísaných na
26. apríla 2020,

 

2. - TLAČIVÁ AKTOV na uskutočnenie volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec v roku 2020,

 

3. - Uznesenie o druhých zmenách Rokovacieho poriadku Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec.

 

Preuzmite ovde /  Prevzať tuná:


Službeni list br. 1 - 2020


ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac