Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Број 12 
28. јуна 2016.

САДРЖАЈ

I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

60. - Решење о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини општине Бачки Петровац,
61. - Решење о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини општине Бачки Петровац,
62. - Решење о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини општине Бачки Петровац,
63. - Решење о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини општине Бачки Петровац,
64. - Решење о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини општине Бачки Петровац, 
65. - Решење о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини општине Бачки Петровац,
66. - Решење о потврђивању мандата новоизабраном одборнику Скупштине општине Бачки Петровац,
67. - Решење о потврђивању мандата новоизабраном одборнику Скупштине општине Бачки Петровац,
68. - Решење о потврђивању мандата новоизабраном одборнику Скупштине општине Бачки Петровац,
69. - Решење о потврђивању мандата новоизабраном одборнику Скупштине општине Бачки Петровац,
70. - Решење о потврђивању мандата новоизабраном одборнику Скупштине општине Бачки Петровац,
71. - Решење о потврђивању мандата новоизабраном одборнику Скупштине општине Бачки Петровац,
72. - Решење о избору члана Општинског већа Општине Бачки Петровац, 
73. - Решење о разрешењу чланова Комисије за привреду, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине,
74. - Решење о избору чланова Комисије за привреду, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине.
75. - Решење о разрешењу чланова Комисије за буџет и финансије, 
76. - Решење о избору чланова Комисије за буџет и финансије,
77. - Решење о разрешење чланова Комисије за друштвене делатности,
78. - Решење о избору чланова Комисије за друштвене делатности,
79. - Решење о разрешењу чланова Комисије за прописе, представке, притужбе и примопредају дужности и службених аката, 
80. - Решење о избору чланова Комисије за прописе, представке, притужбе и примопредају дужности и службених аката,
81. - Решење о разрешењу чланова Комисије за кадровска питања и радне односе,
82. - Решење о избору чланова Комисије за кадровска питања и радне односе,
83. - Решење о разрешењу чланова Комисије за административно-мандатна питања, 
84. - Решење о избору чланова Комисије за административно-мандатна питања, 
85. - Решење о разрешењу чланова Комисије за питања располагања непокретним стварима у својини општине,
86. - Решење о избору чланова Комисије за питања располагања непокретним стварима у својини општине,
87. - Решење о разрешењу чланова Комисије за признања, 
88. - Решење о избору чланова Комисије за признања,
89. - Решење о разрешењу чланова Изборне комисије Општине Бачки Петровац, 
90. - Решење о избору чланова Изборне комисије Општине Бачки Петровац,
91. - Решење о поставЉању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац,

ИИ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

92. - Решење о разрешењу в.д. начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац, 
93. - Решење о поставЉању в.д. начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац.


Преузмите овде: